Aktuális hírek

Álláshirdetés

Balatonmagyaród Község Önkormányzata kultúrház gondnok munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:
Határozatlan idejű próbaidő kikötése

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő (4órás), rugalmas munkaidőbeosztás

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8753 Balatonmagyaród Petőfi u. 139.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A település közművelődési, közösségi életének koordinálása, szervezése, információs szolgáltatások, valamint közművelődési tevékenység, közösség- és egészségfejlesztési feladatok ellátása. Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatok követése. Közművelődési feladatok szervezése. Lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése. Részvétel a település marketingi feladatok ellátásában.

A feladatait a helyi civil- és együttműködő szervezetekkel szorosan összehangolva, a lakosság igényének figyelembevételével kell, hogy ellássa.
- Min. középiskolai/gimnáziumi érettségi
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség, felhasználói szintű informatikai rendszerismeret, internet alkalmazás, MS Office,
- Helyismeret, jó szervezőképesség és kommunikációs készség, rugalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Rövid önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okmányok másolata, a kultúrház működtetésére vonatkozó elképzelések, programterv, nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak Balatonmagyaród Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8753 Balatonmagyaród, Petőfi S. u. 112.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Kultúrház gondnok

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók által benyújtott pályázati anyag alapján a benyújtási határidőt követő soros testületi ülésen Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő- testülete dönt. Előtte polgármesterrel személyes elbeszélgetés. Balatonmagyaród Község Önkormányzata
Képviselő- testülete a pályázati eljárást eredménytelennek minősítheti.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 27.
A pályázati kiírással kapcsolatban további Információt Kalász Mátyás polgármester nyújt a 06-30/ 3763108-as telefonszámon.

Helyi esélyegyenlőségi program

A program letöltése: letöltés